Voorwaarden en Bepalingen

Bijgewerkt 23 Januari 2014

1. AANVAARDING

Uw toegang tot en gebruik van deze website is onderworpen aan onderstaande voorwaarden en condities en aan alle van toepassing zijnde wetgeving. Door het bezoeken van en browsen op deze website aanvaardt u deze voorwaarden en bepalingen zonder beperkingen of voorbehoud en erkent u dat alle andere overeenkomsten tussen u en Novartis AG vervangen worden en geen geldigheid of belang hebben.

2. MEDISCHE INFORMATIE/BEPALINGEN

Informatie op deze website is afkomstig van Novartis AG en is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over de aandoening. De informatie is niet bedoeld als volledige medische informatie. INDIEN U EEN MEDISCHE AANDOENING HEEFT, DIENT U ONMIDDELLIJK CONTACT OP TE NEMEN MET UW EIGEN HUISARTS OF ZORGVERLENER. WIJ BIEDEN GEEN GEPERSONALISEERDE MEDISCHE DIAGNOSE OF PATIËNT-SPECIEFIEK BEHANDELINGSADVIES AAN. Patiënten, artsen en andere medische professionals dienen hun lokale medische informatiebronnen en regelgevende instanties te raadplegen voor informatie die op hun land van toepassing is. Novartis AG zal vragen beantwoorden van en informatie verstrekken aan uw bevoegde zorgverlener in overeenstemming met de lokale wetgeving.

3. GEBRUIK VAN INFORMATIE

U bent vrij om deze website te raadplegen, maar u mag informatie van deze website, inclusief alle tekst, afbeeldingen, audio en video (de “informatie”) alleen downloaden of gebruiken voor uw eigen niet-commerciële gebruik. Zonder schriftelijke toestemming van Novartis AG mag u deze informatie niet verspreiden, aanpassen, overdragen, herplaatsen, hergebruiken of gebruiken voor commerciële doeleinden. U moet elk copyright-bericht of ander bericht over beschermde eigendomsrechten van alle materialen die u downloadt, behouden en opnieuw weergeven. U moet ervan uitgaan dat alles wat u ziet of leest op deze website auteursrechtelijk is beschermd, tenzij anders is aangegeven, en dat het zonder de schriftelijke toestemming van Novartis AG niet gebruikt mag worden, behalve zoals aangegeven in deze voorwaarden en condities of in de tekst op de website. Novartis AG garandeert noch verklaart dat uw gebruik van materialen die op de website weergegeven zijn niet de rechten zouden kunnen schenden van derde partijen die geen eigendom zijn van of gelieerd zijn aan Novartis AG, tenzij in deze paragraaf anders is aangegeven. Tenzij onder deze beperkte autorisatie, verkrijgt u geen licentie of rechten op de informatie, of op eender welk copyright van Novartis AG of een andere partij.

4. HANDELSMERKEN/EIGENDOMSRECHTEN

U dient ervan uit te gaan dat alle productnamen die op deze website staan, ongeacht of ze al dan niet in het groot, schuingedrukt of met het trademark-symbool zijn weergegeven, handelsmerken zijn van Novartis. Deze website kan ook patenten, eigendomsrechtelijk beschermde informatie, technologieën, producten, processen of andere eigendomsrechten van Novartis AG en/of andere partijen bevatten of daarnaar verwijzen. Geen enkele licentie tot of recht aangaande eender welke van dergelijke handelsmerken, patenten, handelsgeheimen, technologieën, producten, processen en andere eigendomsrechten van Novartis AG en/of andere partijen wordt aan u verleend of toegekend. Alle productnamen die op deze website schuingedrukt zijn, zijn handelsmerken die eigendom of onder licentie zijn van de Novartis Group.

5. VRIJWARING VAN GARANTIES

Hoewel Novartis Pharma AG redelijke inspanningen levert om te verzekeren dat de informatie op deze website nauwkeurig en up-to-date is, is het desalniettemin mogelijk dat de informatie onnauwkeurigheden of fouten bevat. Novartis Pharma AG behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de informatie, en aan de producten en programma’s die in dergelijke informatie beschreven zijn, of om deze website op enig moment en zonder kennisgeving stop te zetten. Novartis Pharma AG geeft geen garanties of verklaring wat betreft de nauwkeurigheid van eender welk deel van de informatie. Novartis Pharma AG aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor fouten of ontbrekende informatie in de inhoud van de website. ALLE INFORMATIE WORDT VERSCHAFT ZONDER VERDERE BEWERKING. NOVARTIS GEEFT GEEN GARANTIES OVER DE VOLLEDIGHEID OF NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE OF OVER HET MOGELIJKE GEBRUIK ERVAN. DIENTENGEVOLGE MOET DE INFORMATIE ZORGVULDIG WORDEN GEËVALUEERD DOOR BEZOEKERS VAN DE WEBSITE. NOCH NOVARTIS PHARMA AG, NOCH ENIG ANDER NOVARTIS-BEDRIJF, OF EENDER WELKE ANDERE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ HET MAKEN, PRODUCEREN OF LEVEREN VAN DEZE WEBSITE AAN U, ZAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, INDIRECTE OF BESTRAFFENDE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT TOEGANG TOT, GEBRUIK VAN OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, OF UIT FOUTEN OF ONVOLLEDIGHEDEN IN DE INHOUD VAN DE WEBSITE. Sommige rechtsgebieden staan het weglaten van geïmpliceerde garanties niet toe, dus de bovenstaande uitsluiting is mogelijk niet van toepassing op u. Novartis Pharma AG is verder niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor eender welke schade of virussen die mogelijk uw computerapparatuur of andere eigendommen infecteren als gevolg van uw toegang tot deze website.

6. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Links naar websites van derde partijen kunnen ter interesse of gemak van bezoekers aan deze website worden aangeboden, maar vormen geen goedkeuring van dergelijke sites. We zullen trachten om u te informeren wanneer u deze website verlaat dat de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de derde partij mogelijk anders kunnen zijn. Novartis Pharma AG aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid of wettelijkheid van de inhoud van eender welke website van derden. Novartis Pharma AG aanvaardt geen aansprakelijkheid inzake de privacypraktijken van de derde partij.

Deze website maakt gebruik van cookies om de website en uw ervaring daarmee te verbeteren. Door verder te gaan op de website gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Indien u meer informatie wilt of indien u niet wilt dat er cookies worden geplaatst als u de website gebruikt, klik dan hier: Over cookies.
Niet meer tonen